The future is here: The Swedish Theory of Love

swedish-theory-of-love

Som en del av projektet Neighbours & Citizens bjuder vi in gävleborna till filmvisning med efterföljande diskussion och kaffe på Gävle Konstcentrum. The Swedish Theory of Love är Erik Gandinis samtidsstudie av ett samhälle av autonoma individer, format utifrån premissen att ingen medborgare ska vara beroende av en annan.

Fredag 8 april
18:00
The Swedish Theory of Love (2016)
Erik Gandini
Gävle Konstcentrum, Silvanum
Fri entré

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *