”Jag vill främja gemenskap”

Apolonija Šušteršič heter konstnären bakom Sveriges senaste större offentliga verk, Grannar och medborgare, som invigs i Gävle den 20 oktober. Efter ett och ett halvt år är verket nu i mål. Verket kommer bland annat innehålla en äppelträdgård med frukt från juli till december, en rund beachvolley-plan som kan omvandlas till skridskobana på vintern och en bänk för möten i skuggan av tre träd med sammanflätad krona som ympats från det hotade rekordäppelträdet i staden, med världens största trädkrona. Liksom flera av hennes tidigare verk har det vuxit fram ur samtal och workshops med närboende.

När Gävle kommun 2014 beslöt att bygga en sportarena på en obebyggd plats lösgjordes via enprocentsregeln 2,7 miljoner kronor till ett nytt offentligt konstverk. Valet föll på den internationellt renommerade Apolonija Šušteršič, känd för sin samhällsorienterade konst. Vad det skulle bli visste ingen, inte ens hon själv. Verket fick titeln Grannar och medborgare. Den 20 oktober sker invigningen.

– Vi inventerade och tog kontakt med olika föreningarna och organisationer i Sätra och Stigslund, två ganska olika stadsdelar. Men det visade sig att de flesta av föreningarna låg i Sätra. Då beslöt jag att istället vända mig till tre olika högstadieskolor i de två områdena. Tillsammans genomförde vi en mängd spännande experiment, där vi fantiserade om hur deras framtid kunde se ut. Det blev många samtal om deras drömmar, men också om fördomar mot människor som befinner sig bara några hundra meter bort, säger konstnären Apolonija Šušteršič.

Utgångspunkten var allmänningen vid Gavlehov, där plötsligt förbindelserna mellan stadsdelarna aktualiserades. Genom diskussionerna och händelseförloppet i omvärlden i kombination med de på förhand givna ekonomiska ramarna landade det i önskan om möjlighet att umgås utan krav på prestation. I samtal om elevernas visioner för Gavlehov efterfrågades förutom idrottsaktiviteter också passiviteter – en stor plats med sommar och strandliv önskades och en möjlighet för de tre skolorna att träffas.

– Det är klart att det här är ett väldigt annorlunda offentligt konstverk. Men det blev ju verkligen något och vi fick chansen att vara med och utforma den här platsen och det har varit otroligt roligt och lärorikt. Inte minst att elevernas idéer har tagits på så stort allvar och att vi inte bara har fått jobba ihop med en riktig konstnär utan även en pomolog, säger Johanna Lodin rektor för Stigslunds skola.

Vid invigningen kommer de tre rektorerna att läsa upp en överenskommelse där de förbinder sig att kontinuerligt samlas till en träff på platsen med eleverna.

Apolonija Šušteršič är född 1965 i Ljubljana men har sin doktorsexamen från Malmö Faculty of Fine and Performing Arts, Lund University. Hon driver en konst- och arkitektstudio i Oslo och i Ljubljana. På hennes meritlista står medverkan i en lång rad internationella projekt och utställningar.

 

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *