ABOUT

Neighbours and Citizens

An important part of Gävle Art Centre’s mission is to help develop the city’s public art projects, which this year includes a large scale project for the Gavlehov arena village – a recently laid out area for sports and outdoor recreation next to the Gavlerinken Arena. The art commisssion, aimed at developing the area to an inspiring meeting place for local residents, was assigned to Apolonija Šušteršič, with the contribution Neighbours and Citizens.

Šušteršič’s approach is to highlight Gavlehov as not just a meeting place for sports interested people in Gävle, but as a hub that connects two very different parts of the city – Sätra and Stigslund – inside the growing city that they both are part of.

During autumn 2015 and spring 2016 the artist will invite representatives from both these areas, to create new connections and relationships together, and to encourage the users to get involved in the processes of learning and change that are connected to sports, outdoor recreation, community work and the surrounding nature. The inhabitants’ continuous involvement is central to the development of a space that turns focus away from the city centre out toward nature and what once was the periphery. Hopefully this exciting meeting between different groups can also lead to greater participation in the continued development of their close surroundings, and their city.

 

Grannar och medborgare

I Gävle Konstcentrums uppdrag att utveckla kommunens offentliga konstverksamhet, ingår i år ett omfattande projekt för Gavlehovs arenaby, Gävles relativt nybildade idrottsområde på Sätraåsen invid Gavlerinken Arena. Konstuppdraget, som syftar till att utveckla området till en tilltalande mötesplats för de närboende, har tilldelas Apolonija Šušteršič, med förslaget Neighbours and Citizens / Grannar och medborgare.

Šušteršičs grundtanke är att med olika metoder uppmärksamma Gavlehov som en träffpunkt inte bara för sportintresserade Gävlebor, utan även som ett nav som förbinder de två stadsdelarna Sätra och Stigslund, i den gemensamma, växande staden.

Under hösten 2015 och våren 2016 kommer konstnären att bjuda in representanter från bägge områden att tillsammans skapa nya samband och sammanhang, och uppmuntra användarna att engagera sig i förändrings- och läroprocesser som anknyter till idrott, friluftsliv, gemenskap och den kringliggande naturen. Invånarnas fortsatta deltagande är centralt för utformningen av denna plats som vänder uppmärksamheten från stadscentrum ut mot naturen och den tidigare periferin. Förhoppningsvis kan detta spännande möte mellan olika människor också leda till en större delaktighet i den fortsatta utformningen av sin närmiljö och stad.