“Gubbkonst på Gavlehov? Det här gjorde mig heligt förbannad”

Jag borde inte bry mig. Men jag blir bestört när en debattör i Gefle Dagblad, på en helsida under avdelningen kultur (26/4), har haft för bråttom för att tänka.
Debattörens åsikt: det är för lite idrott på idrottsvägen.
Åhå. Få se, en, två, tre idrottsbyggnader har just tillkommit. Förutom de tre som redan fanns.
Men debattören tycker att det är skandal att inte också den konstnärliga gestaltningen som ska göras får idrottsanknytning.

http://www.arbetarbladet.se/kultur/kronika-gubbkonst-pa-gavlehov-det-har-gjorde-mig-heligt-forbannad

“Idrotten bortglömd på idrottens gata”

Det naturliga skulle ha varit att gräva i historien och upptäcka att det hade varit självklart att binda ihop Gävles stolta idrottshistoria med morgondagens idrottsliga aktiviteter i det nya området.

Kanske en serie skulpturer över stadens främsta idrottsledare eller aktiva.

Kanske informationstavlor inne i anläggningarna för att påminna och hedra.

Det naturliga skulle inte ha varit att hitta en konstnär någonstans i Europa som inte har en aning om Gävles idrottshistoria och kanske inte om idrott över huvud taget.

Men det var vad Konstcentrum gjorde. Vad detta kommer att utmynna i verkar ingen veta något om, vi får sväva i ovisshet, knäppa händerna och be ödmjukt om att det i alla fall inte blir något som går i rosa.

http://www.gd.se/kultur/idrotten-bortglomd-pa-idrottens-gata

“Rymden anropar Gavlehov”

För säkerhets skull vill jag betona att ett eventuellt inköp till Gävle mest är mina egna spekulationer. Men att byggnadsverket därmed skulle bli bevarat i regionen är också ett argument.

Jag tycker att det vore en helt fantastisk, svindlande bra idé att hämta det märkliga rymdtornet och placera det mitt i skogen vid Gavlehov. 

Som en besökare från en annan värld som betraktar oss. Som kanske får oss att se oss själva på ett nytt sätt. En absurd skapelse som kan få mötande flanörer att börja prata med varann. Och som signalerar att främlingar faktiskt MÅSTE prata med varann.

http://www.arbetarbladet.se/kultur/rymden-anropar-gavlehov-sla-till-pa-ett-ufo-hus

Mer om Futuro-huset :

http://www.arbetarbladet.se/halsingland/soderhamn/mystiskt-ufo-hus-i-skogen-till-salu